Välkommen till Utility Dog


Dobermann för sport

Vi vill med vårt avelsarbete tillvarata och utveckla rasen som brukshund. Dobermann är en fantastisk ras för all typ av sport och tjänst och det vill vi värna genom noga planerade parningar på friska, starka och mentalt bra hundar. 


Dobermann är en kraftfull ras med både hjärna och hjärta på rätta stället!